| Študentje

Spoštovani študentje/ke, dijaki/nje iz drugih držav, ki ste med novoletnimi prazniki obiskali svoje domače ali potovali izven Slovenije,

V skladu z odlokom Vlade RS vas obveščamo, da je za vstop v Slovenijo in posledično vaš ponovni prihod v Dijaški dom Nova Gorica potrebno naslednje:

  • Pri prihodu iz rdečih držav (EU in tretjih držav, katerih seznam dobite na spletni strani www.gov.si – seznam rdečih držav) je pri vstopu v RS potrebno predložiti:
    test PCR narejen v Evropski uniji oziroma schengenskem območju ali v ustreznem laboratoriju tretjih držav, oziroma hitri antigenski test, ki ga lahko opravite samo v državi članici EU ali schengenskega območja. Test (PCR ali HAG) ne sme biti starejši od 48 ur.

Vsi, ki zgornjih zahtev ne izpolnjujete, ste dolžni opraviti štirinajst dnevno karanteno. V Dijaškem domu Nova Gorica NI MOŽNO opravljanje karantene.
Pogoj za ponovni prihod in nastanitev v DD NG je predložitev negativnega izvida testa.

Priporočljiva je tudi najava prihoda referentu za študente na elektronski naslov: bojan.mermolja@ddng.si
Prihod je možen od ponedeljka do petka med 7.oo in 21.oo uro.

Vse potrebne informacije lahko dobite na spletni strani: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

 

 

Dear students,

In accordance with the Decree of the Slovenian Government, regarding the present Covid situation, we would like to inform you about the following requirements for entry into Slovenia and, consequently, your arrival at the Student Dormitory in Nova Gorica:
If arriving from the red countries (EU and third countries, the list of which is available on the website www.gov.si – list of red countries), upon entering the Republic of Slovenia, it is necessary to submit:
– a PCR test performed in the European Union or the Schengen area or in an appropriate laboratory of third countries or a rapid antigen test that can only be performed in an EU Member State or the Schengen area.  The test (PCR or RAT) should not be older than 48 hours.

Anyone who does not meet the above requirements must undergo a fourteen-day quarantine. It is NOT POSSIBLE to perform quarantine in the Student Dormitory Nova Gorica.
The basic condition for your re-arrival and accommodation in the Student Dormitory Nova Gorica is the submission of the negative test result.

It is recommended to announce your arrival in advance at the e-mail: bojan.mermolja@ddng.si
Arrival is possible from Monday to Friday between 7.oo and 21.oo.

All the information can be obtained on the website: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

Zadnje objave
Dostopnost