| Dogodki, Erasmus+ mobilnosti, Projekti

Vzgojno delo je poslanstvo in kliče po nenehnem izobraževanju in usposabljanju. Če želimo vzgajati mlade v odgovorne, samostojne in srečne odrasle, se moramo tudi sami prilagajati spremembam, saj le-te najhitreje usvajajo prav mladostniki.

 

V ta namen smo se v Dijaškem domu Nova Gorica odločili, da kandidiramo na razpisu za pridobitev akreditacije Erasmus in v decembru 2021 na razpisu tudi uspeli. S sodelovanjem v širšem evropskem prostoru želimo v naslednjih petih šolskih letih skozi mobilnosti slediti zastavljenima ciljema in nadgraditi svoje veščine.

 

Cilj 1 : Krepili bomo organizacijska znanja in tako pridobili nove pristope k delu s skupino ter “coaching” in “design thinking” kompetence.

Cilj 2 : Krepili bomo digitalne kompetence in vsebinsko-komunikacijske veščine (novi pristopi k mladim v stiski; nove vsebine, s katerimi lahko dijake pritegnemo, motiviramo, pozitivno spodbujamo, aktiviramo).

 

Sodelovanje na mobilnostih je predvideno za osebje, dijaki pa se bodo vključevali v aktivnosti, ki bodo v DDNG potekale na podlagi prenosa dobrih praks in novega pridobljenega znanja, ki jih bodo udeleženci pridobili tekom mobilnosti. Možnost vključevanja dijakov vidimo tudi v okviru virtualnih mobilnosti in s tem pridobivanje in krepitev digitalnih, jezikovnih in komunikacijskih kompetenc mladostnikov.

 

Potrdilo o akreditaciji (AKREDITACIJA_ERASMUS_2021)

 

 

V letu 2022 smo sodelovali na razpisu Mobilnost osebja in učencev v splošnem šolskem izobraževanju za akreditirane institucije – KA121-SCH  in s strani nacionalne agencije CMEPIUS za v projektu predvidene mobilnosti pridobili sredstva v višini 10.340 EUR. Mobilnosti bomo izvedli v šolskem letu 2022/2023.

 

Povezava na spletno stran nacionalne agencije: Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (https://www.cmepius.si/)

 

 

Zadnje objave