| Dogodki, EPAS Šola ambasadorka

V novembru smo ponovno pričeli z izvedbo projekta EPAS – Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, ki je namenjen ozaveščanju in izobraževanju dijakov in učiteljev o Evropski uniji in z njo povezanih temah ter usposabljanju dijakov za aktivno državljanstvo. Program vključuje tako poučevanje kot tudi praktične aktivnosti, ki potekajo skozi celotno šolsko leto. Dijaki in učitelji, ki uspešno dokončajo program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS), spoznajo delovanje EU in evropskih institucij, razumejo možnosti, ki jim jih ponuja evropsko državljanstvo in se zavedajo vloge, ki jo ima Evropski parlament v evropskem odločevalskem procesu.

Zadnje objave