| Obvestila

Vlada Republike Slovenije na 98. redni seji dne 28. 7. 2016 sprejela naslednji sklep:

– Mladoletnikom brez spremstva, ki v Republiki Sloveniji prebivajo nezakonito ali imajo status prosilca za mednarodno zaščito ali status osebe z mednarodno zaščito, se za obdobje od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017 zagotavlja ustrezna nastanitev v javnih dijaških domovih v obliki pilotnega projekta, in sicer v Dijaškem domu – Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Tržaška cesta 36, Postojna, in v Dijaškem domu Nova Gorica, Streliška pot 7, 5000 Nova Gorica.

Če bodo nastanitvene zmožnosti v dijaških domovih, določenih s tem sklepom, premajhne, dodatne dijaške domove, v katerih se bodo pod pogoji iz tega sklepa nastanili mladoletniki brez spremstva, določi Vlada Republike Slovenije.

Pilotni projekt koordinira Ministrstvo za notranje zadeve. Po poteku enoletnega obdobja izvajanja pilotnega projekta se pripravi celovita evalvacija projekta, ki vključuje predloge sistemskih rešitev za ustrezno nastanitev v prvem odstavku te točke navedenih kategorij mladoletnikov brez spremstva v Republiki Sloveniji.

– Oblike in vsebino strokovnega dela z mladoletniki brez spremstva določijo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvo za notranje zadeve.

– Za izvajanje strokovnega dela iz prejšnje točke se dijaškim domovom iz 1. točke tega sklepa dovoli zaposlitev strokovnih in administrativno-tehničnih delavcev.

– Oblike in vsebina strokovnega dela z mladoletniki brez spremstva, Pravila bivanja mladoletnikov brez spremstva v dijaških domovih in Stroškovnik nastanitve in strokovnega dela se sprejmejo do 28. 8. 2016.

(Sporočila za javnost vlade RS)

Zadnje objave
Dostopnost