| Obvestila

V začetku leta 2014 sta Zavod za šolstvo RS (ZRSŠ) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pristopila h kandidaturi na javni razpis norveškega finančnega mehanizma s projektom Uživajmo v zdravju. Cilj projekta je zmanjševanje ali preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom (poudarek na prehranjevanju in redni telesni dejavnosti).

Uživajmo v zdravju

Dodatni cilj, ki ga želimo doseči s projektom, je vzpostaviti medsebojne povezave in sodelovanje med šolstvom, primarnim zdravstvom na vseh nivojih (nacionalnem, regijskem/lokalnem) in lokalno skupnostjo. V ta namen so se v sklopu projekta vzpostavili lokalni preventivni timi.

Ideja projekta UVZ je vzpostavitev treh timov v lokalnem okolju:

 1. v vzgojno-izobraževalni ustanovi (šoli, vrtcu, dijaškem domu)
 2. v zdravstvenih domovih
 3. v lokalni skupnosti (le-ta ima pomembno vlogo, saj je ustanoviteljica vrtcev, šol in zdravstvenih domov).

Naloge preventivnih timov so načrtovanje, koordiniranje preventivnih programov, edukacija, povezovanje različnih dejavnikov v podporo zdravega življenjskega sloga prebivalcev.

Ciljne skupine v projektu so:

 • otroci in mladostniki ter njihovi starši, skrbniki, odrasli ter
 • okolja: vzgojno izobraževalni zavodi in zdravstvene organizacije

Projekt teče pod vodstvom ZRSŠ, kot ključni partnerji pa v projektu sodelujejo: NIJZ, Univerza v Ljubljani (Pedagoška fakulteta, Fakulteta za šport), Institut »Jožef Štefan«, Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru in Fakulteta za zdravstvo iz Jesenic.

Tudi Dijaški dom Nova Gorica se je v ta projekt vključil. V okviru projekta izvajamo sledeče aktivnosti:

 • med učno uro smo uvedli izvajanje 15 min rekreativnega odmora za dijake
 • ponudbo pijač smo omejili – ponudba zgolj nesladkanih pijač
 • ozaveščanje in informiranje dijakov o zdravem življenjskem slogu s pomočjo plakatov
 • izvajanje vzgojno-izobraževalnih ur na temo sladkorja ter zdravega življenjskega sloga, ter poudarka na redni telesni vadbi
 • razširjena ponudba interesnih dejavnosti
 • sodelovanje z društvi
 • sodelovanje z bližnjimi šolami glede najema telovadnic
 • izvedba testa hoje
 • nabava novih športnih rekvizitov
 • razširjena ponudba zdrave prehrane pri vseh obrokih
 • motiviranje dijakov za zdrav življenjski slog
 • ozaveščanje dijakov o škodljivosti gaziranih pijač
 • izvedba športnega srečanja mladih (vodne igre za DDNG)
 • pogovor s kuhinjskim osebjem o pomenu zdrave prehrane
 • ozaveščanje predstavnikov Domske skupnosti glede zdravega načina življenja.

Več o projektu na spletni povezavi:

http://www.uzivajmovzdravju.si

Zadnje objave
Dostopnost