Osnovni podatki

Dijaški dom Nova Gorica
Streliška pot 7
5000 Nova Gorica

Telefon: 05 335 48 11
Fax: 05 302 14 41
E-pošta: info@ddng.si

Matična številka: 5050529000
Davčna številka: SI69609322
TR: SI56 0110 0603 0631 847 (UJP)

Uprava

RAVNATELJ

Dragan Kojić
05 335 48 10
dragan.kojic@ddng.si

Govorilne ure petek, 14.00 – 16.00

RAČUNOVODJA

Lilijana Pliberšek
05 335 48 13
lilijana.plibersek@guest.arnes.si

KNJIGOVODJA

Hajdeja Zlatoper
05 335 48 14
hajdeja.zlatoper@guest.arnes.si

RECEPCIJA

Bojan Mermolja, referent za študente
05 335 48 00
bojan.mermolja@ddng.si

Pedagoški delavci

VZGOJITELJICE

Eva Kodrič
eva.kodric@guest.arnes.si
Govorilne ure  sreda, 15.00 – 16.00

Ksenija Uršič
ksenija.ursic@guest.arnes.si
Govorilne ure ponedeljek, 14.00 – 15.00

Neda Nedoh Gorjan
neda.gorjan@guest.arnes.si
Govorilne ure torek, 15.00 – 16.00

Vlasta Purkart
vlasta.purkart@guest.arnes.si
Govorilne ure sreda, 15.00 – 16.00

Silvana Peljhan
silvana.peljhan@guest.arnes.si
Govorilne ure torek, 15.00 – 16.00

SVETOVALNA DELAVKA

Katarina Filej
05 335 48 03
katarina.filej@guest.arnes.si
Govorilne ure ponedeljek, 14.00 – 15.00

1 Pisarna svetovalne službe v 1. nad. enote B
2 Vzgojiteljska soba C