Pravilniki

Dokumenti

 • Vloga za subvencijo
  Priloga k prijavnici za sprejem v dijaški dom
 • Vpisnica
  Prijavnica za sprejem dijaka/dijakinje v dijaški dom
 • Vpisnica
  Prijavnica za sprejem študenta/študentke v dijaški dom
 • Izpisnica
  Obrazec za izpis dijaka / dijakinje iz dijaškega doma
 • Izpisnica
  Obrazec za izpis študenta/študentke iz dijaškega doma

Razpisi

Prva zaposlitev v VIZ

V šolskem letu 2015/16 je MIZŠ objavilo razpis za vključitev v projekt Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja, ki ga je sofinancirala Evropska unija. V Dijaškem domu Nova Gorica smo se prijavili na razpis in po izvedenem predpisanem postopku zaposlili v domu dve novi vzgojiteljici, ki sta v času opravljanja svojega dela uspešno opravili tudi strokovni izpit.

 

Prva zaposlitev v VIZ 2018

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 22. 12. 2017 objavilo javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018«, ki ga v celoti financirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju od 2014 do 2020.
Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb (do vključno 29 let) na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.
V okviru projekta smo v našem dijaškem domu zaposlili dva kandidata: Petro Brne, magistrico psihologije in Klemna Levpuščka, magistra zgodovine. Prva zaposlitev bo trajala od 01. 04. 2018 do 30. 11. 2018. V tem času se bosta vzgojitelja začetnika aktivno vključevala v vzgojno delo (praktični nastopi, vodenje interesnih dejavnosti ipd.) ter se v času projekta pripravila na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja. Po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bomo s kandidatoma sklenili novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 31. 05. 2019.

končno poročilo 1

končno poročilo 2