V dijaški dom se lahko vpiše, kdor ima status dijaka ali vajenca oziroma študenta višje strokovne šole, ki ni zaposlen in je sprejet v dom v skladu z merili in postopki, ki so določeni s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih. Za vpis izpolnite in nam kadarkoli pošljite prijavni list DZS 1,74 ali (Obr. PSDD-MŠŠ-1/19).

Če želite, da dijak/dijakinja v šolskem letu 2024/2025 biva v našem dijaškem domu, nam morate pravilno izpolnjeno prijavnico oddati do 2. aprila 2024.

V kolikor bo po sprejemu dijakov, vajencev oziroma študentov višjih strokovnih šol po 1. oktobru tekočega šolskega leta ostanejo še prosta mesta, dijaški dom lahko sprejme tudi študente visokošolskih zavodov, ki jih razporedijo organi, pristojni za sprejem v študentske domove.

Prijave za bivanje bomo v jesenskem roku sprejemali do zapolnitve prostih mest. Dijaki lahko dodatne informacije dobijo pri svetovalni delavki, na tel.št. 05 335 48 03, študenti pa pri referentu za študente na tel. št. 05 335 48 12.

 

Dostopnost