Dijaški dom leži v mirnejšem delu mesta ob gozdu Panovec. Do središča mesta in šol je le nekaj minut hoje. Dom obdajajo urejene zelene površine, med katerimi so igrišča za nogomet, košarko, odbojko na mivki, tenis, balinišče in tekaška steza.

Organizacijsko je razdeljen v enote A, B in C. Enota A je urejena za študente, B in C pa za dijake in dijakinje. Skupaj imamo 154 bivalnih enot oziroma 357 postelj, 127 za študente in 230 za dijake.

Poleg spalnic ima dom ob kuhinji tudi dve jedilnici, učilnice, večnamensko dvorano, fitnes, klubsko sobo in knjižnico.

 

Slediti želimo naslednjim ciljem:

  • Postati vzgojno izobraževalni center za mlade med 15. in 25. letom starosti
  • Razvijati in nenehno izboljševati vsebine dela, ki zadovoljujejo potrebe mladih in vseh zaposlenih za osebo rast in vseživljenjsko učenje
  • Odpirati dom mladim iz okolja in drugim, ki niso vključeni v formalni šolski sistem
  • Uvajati nove vsebine vseživljenjskega učenja
  • Razvijati kulturo bivanja in odnosov
  • Izvajati različne projekte, ki prispevajo k razumevanju raznovrstnosti, razvijajo odgovorne odnose do drugih in okolja

Zavzemamo se, da bi naši dijaki preživljali svoj prosti čas zdravo, ustvarjalno, kulturno, v skladu z interesi, željami in sposobnostmi. V ta namen imamo v domu pestro paleto interesnih dejavnosti in aktivnosti.

Poleg naših igrišč uporabljajo dijaki tudi telovadnici bližnjih šol, kjer v večernem času potekajo treningi nogometa, košarke, odbojke. V domu potekajo še interesne dejavnosti: namizni tenis, večeri družabnih iger, domski bend, igranje kitare.

Ob soglasju s starši se dijaki lahko udeležujejo tudi dejavnosti, ki jih v mestu organizirajo razna športna društva in klubi.

Med letom skupaj z dijaki izpeljemo tudi različne prireditve (novoletna prireditev, obeležitev kulturnega praznika, zaključna prireditev za maturante, športni popoldnevi na igrišču doma…)

 

Vzgojni program:
Poslanstvo Dijaškega doma Nova Gorica je dijake in dijakinje pripraviti na življenje. Želimo izoblikovati odgovornega, delavnega, samostojnega, samoiniciativnega in samodiscipliniranega posameznika, ki zna osmisliti svoje življenje in najti svoje cilje. Te dosega s pomočjo motivacije in lastne aktivacije. Ker se vsakdo preko življenja srečuje z različnimi ljudmi in okoliščinami, nam je zelo pomembno, da se posameznik izoblikuje v strpnega in sočutnega človeka – tako do ljudi kot tudi do vseh živih bitij in narave. Hkrati pa mora v sebi znati podžigati tudi radovednost, ki ga bo vodila v raziskovanje drugačnosti in edinstvenosti na tem svetu. Takšen pa lahko postane le, če zna poskrbeti tudi za lastno srečo, negovati svoje fizično in duševno zdravje ter osebnostno rasti.
Da bi uresničili zastavljeno vizijo, smo se dogovorili, da letni delovni načrt oblikujemo tako, da si preko šolskega leta zastavimo konkretne aktivnosti, namenjene urjenju posameznih podkategorij, pri čemer se bomo v letošnjem šolskem letu še posebej  posvečali razvijanju strpnosti, sočutnosti, radovednosti.