Dijaški dom leži v mirnejšem delu mesta ob gozdu Panovec. Do središča mesta in šol je le nekaj minut hoje. Dom obdajajo urejene zelene površine, med katerimi so igrišča za nogomet, košarko, odbojko na mivki, tenis, balinišče in tekaška steza.

Organizacijsko je razdeljen v enote A, B in C. Enota A je urejena za študente, B in C pa za dijake in dijakinje. Skupaj imamo 154 bivalnih enot oziroma 357 postelj, 127 za študente in 230 za dijake.

Poleg spalnic ima dom ob kuhinji tudi dve jedilnici, učilnice, večnamensko dvorano, fitnes, klubsko sobo in knjižnico.

 

 

Slediti želimo naslednjim ciljem:

 • Postati vzgojno izobraževalni center za mlade med 15. in 25. letom starosti
 • Razvijati in nenehno izboljševati vsebine dela, ki zadovoljujejo potrebe mladih in vseh zaposlenih za osebo rast in vseživljenjsko učenje
 • Odpirati dom mladim iz okolja in drugim, ki niso vključeni v formalni šolski sistem
 • Uvajati nove vsebine vseživljenjskega učenja
 • Razvijati kulturo bivanja in odnosov
 • Izvajati različne projekte, ki prispevajo k razumevanju raznovrstnosti, razvijajo odgovorne odnose do drugih in okolja

Zavzemamo se, da bi naši dijaki preživljali svoj prosti čas zdravo, ustvarjalno, kulturno, v skladu z interesi, željami in sposobnostmi. V ta namen imamo v domu pestro paleto interesnih dejavnosti in aktivnosti.

Poleg naših igrišč uporabljajo dijaki tudi telovadnici bližnjih šol, kjer v večernem času potekajo treningi nogometa, košarke, odbojke, frizbija. V domu potekajo še interesne dejavnosti: namizni tenis, streljanje z zračno puško, prostovoljno delo.

Ob soglasju s starši se dijaki lahko udeležujejo tudi dejavnosti, ki jih v mestu organizirajo razna športna društva in klubi.

Med letom skupaj z dijaki izpeljemo tudi različne prireditve (novoletna prireditev, obeležitev kulturnega praznika, zaključna prireditev za maturante, športni popoldnevi na igrišču doma…)

 

 

Vzgojni program dela z dijaki smo zastavili mesečno po temah. Uporabljamo program, ki ga je zasnoval Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj. Vsebinski sklopi se povezujejo, dejavnosti iz različnih sklopov pa so razporejene skozi celotno šolsko leto, ne nujno vezane samo na temo posameznega meseca.

Ti sklopi pa so:

 • SEPTEMBER: HUMANOST
 • OKTOBER: UNIVERZALIZEM
 • NOVEMBER: SKRB ZA SOČLOVEKA
 • DECEMBER: TRADICIJA
 • JANUAR: ZNANJE IN MODROST
 • FEBRUAR: KULTURA
 • MAREC: INTEGRITETA
 • APRIL: ŽIVLJENJE, NARAVA, ZDRAVJE
 • MAJ: DELO IN USTVARJALNOST
 • JUNIJ: PRAVIČNOST