| EPAS Šola ambasadorka, Projekti

Dijaški dom Nova Gorica se je v šolskem letu 2020/21 pridružil programu EPAS – Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, ki je namenjen ozaveščanju in izobraževanju dijakov in učiteljev o Evropski uniji in z njo povezanih temah ter usposabljanju dijakov za aktivno državljanstvo.  Ponosni smo na to, da smo po prvem letu izvajanja aktivnosti  v juniju 2021 uspeli pridobiti častni naziv Šola ambasadorka Evropskega parlamenta.

Z EPAS projektnimi aktivnosti nadaljujemo tudi v šolskem letu 2021/22.

Program vključuje tako poučevanje kot tudi praktične aktivnosti, ki potekajo skozi celotno šolsko leto. Dijaki in učitelji, ki uspešno dokončajo program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS), spoznajo delovanje EU in evropskih institucij, razumejo možnosti, ki jim jih ponuja evropsko državljanstvo in se zavedajo vloge, ki jo ima Evropski parlament v evropskem odločevalskem procesu. Na ta način program zagotavlja, da se mladi zavedajo svojih možnosti za ukrepanje in da razumejo tudi pomen udeležbe v procesu upravljanja družbe in na (evropskih) volitvah.

Projektne aktivnosti:

  • udeležba na seminarju za mentorje
  • proučitev izobraževalnih gradiv o EU
  • priprava informacijskega kotička o EU v dijaškem domu in na spletu
  • priprava dogodka/aktivnosti ob dnevu Evrope (9. maj)
  • postavitev in vodenje Facebook profila, namenjenega predstavitvi EPAS aktivnosti v dijaškem domu
  • sodelovanje v spletni nacionalni EPAS platformi na družbenem omrežju Facebook
  • organizacija drugih dogodkov in aktivnosti (npr. serija pogovorov z evropskimi odločevalci »Če bi jaz odločal, bi …« )

Dijaki in dijakinje ste vabljeni k spremljanju in všečkanju  FB STRANI in reševanju zabavnih nalog, skozi katere bomo spoznavali, kaj lahko EU stori za nas.

Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji

Program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta

Spoznajte podrobneje evropske institucije in njihovo vlogo na naslednjih povezavah: SVET EU EVROPSKA KOMISIJA EVROPSKI PARLAMENT

Zadnje objave