| Dijaki, Obvestila, Študentje

SPOŠTOVANI ŠTUDENTJE! V DIJAŠKI DOM SE DO 12.4.2021 NE MORETE VRNITI!

VLADA Republike Slovenije je podaljšala odlok o prepovedi združevanja študentov v študentskih domovih (26. februarja 2021 v Uradnem listu RS št. 28/21). Na podlagi novega odloka je dovoljeno bivanje študentom višjih in visokih šol za naslednje izjeme:

  • študentom ki morajo opravljati obvezne laboratorijske vaje
  • študentom, ki imajo individualni pouk
  • študentom, ki opravljajo izpite v živo in nimajo možnosti opravljanja le-teh on line
  • študentom, ki obiskujejo obvezne seminarje in le-teh ne morejo opraviti on line

Vse izjeme morajo študenti ob prihodu v dom dokazati s potrdilom fakultete. V kolikor potrdila nimate, ne morete vstopat v Dijaški dom Nova Gorica.

 

POŠTOVANI STUDENTI! U DIJAŠKI DOM SE DO 12.4.2021 NE MOŽETE VRATITI!

Vlade Republike Slovenije donijela je sledeču odluku u vezi sakupljanja studenata u studentskim domovima, važi i za Dijaški dom Nova Gorica.

Od 15. 2. 2021 dalje, omogučeno je bivanje studentima u studentskim domovima u primjeru sledečih iznimki:

  • studentima koji moraju obavljati obavezne laboratorijske vaje
  • studentima koji imaju individualnu nastavu
  • studentima koji obavljaju izpite u živo a ne nemaju mogučnosti obavljanja on line
  • studentima koji imaju obavezne seminare u živo

Za sve iznimke, treba dostaviti potvrdu fakulteta kod dolaska u Dijaški dom.

Isto vas upozoravamo, da je za ulazak u Sloveniju, a posledično i za ulazak u studentski dom, obavezan negativan test za covid-19 koji ne smije biti stariji od 48 sati. Bez negativnog testa ulaza nema.

DEAR STUDENTS! YOU CANNOT RETURN TO THE DORMITORY UNTIL APRIL 12, 2021!
We would like to inform you that on 26 February 2021 in the Official Gazette of the Republic of Slovenia no. 28/21 was published the Decree on the temporary ban on gathering people in institutions in the field of education and universities and independent higher education institutions, which enforces certain changes or exceptions regarding the implementation of the study process and the stay of students in dormitories and is valid until 12 April 2021. Exceptions are students who perform laboratory exercises, which is proven by the appropriate certificate of the faculty where the exercises are performed.

Zadnje objave