| Dijaki, Obvestila, Študentje

V DIJAŠKI DOM SE DO 22. 1. 2021 NE MORETE VRNITI!DOPOLNITEV

Spoštovani študentje objavljamo dopolnitev informacij, ki smo jih prejeli iz Direktorata za visoko šolstvo.

Kot dopolnitev spodnjemu obvestilu v seznanitev objavljamo vladni Načrt za sproščanje ukrepov ob pojenjanju pandemije COVID19, ki ga je na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije sprejela s Sklepom na 47. redni seji dne 7. 1. 2021 in objavila na spletu.

V skladu s tem načrtom se visoko šolstvo začenja sproščati v rdeči fazi (trenutno smo v črni), in sicer knjižnice in laboratorijske vaje za študente in študentke. Sledijo izpiti in manjše skupine v oranžni, ter preostanek aktivnosti in vračanje v študentske domove za vse v rumeni fazi.

Direktorat za visoko šolstvo pri konkretizaciji protokolov, ki jih s strokovno skupino NIJZ trenutno dokončujejo (prirejajo glede na sklep Vlade RS), v rdeči fazi opredeljujejo “laboratorijske vaje” smiselno glede na potrebe in raznolikost visokega šolstva; kot najbolj kritične smo jim doslej sporočili kabinetne vaje, nekatere aktivnosti umetniških akademij, veterine in športa, visokih strokovnih šol ter izjeme pri študentskem bivanju – upoštevajoč nova dejstva.
Ob tem upoštevajo spodaj že omenjeno in nedavno uveljavljeno Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2; dodatna navodila v zvezi z izvajanjem te Uredbe in financiranjem stroškov za opravljene storitve bodo vključili v paket s protokoli.

Te bodo predhodno pregledali in dokončno oblikovali skupaj s svetovalno skupino, s katero so pripravili tudi usmeritve za zimski semester (ŠOS, oba sindikata, RKRS, NAKVIS in vodstvi študentskega bivanja ter predstavniki in predstavnicami stanovalcev).

Priloga: Sklep Vlade

Uprava doma.

 

NUJNO OBVESTILO! V DIJAŠKI DOM SE DO 22. 1. 2021 NE MORETE VRNITI!

Spoštovani študentje,

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja se podaljšuje do vključno 22. januarja 2021. Z morebitnimi napovedanimi spremembami v skladu z vladnim načrtom sproščanja ukrepov ob pojenjanju pandemije COVID-19 (t.i. semafor) v tednu od 25. januarja 2021, ki že predvideva možnost izvedbe vaj v rdeči fazi, boste seznanjeni sredi prihodnjega tedna, ko bo Vlada RS sprejela odločitev glede na gibanje in dinamiko okužb in obolenj.

Do nadaljnjega se prepoved zbiranja nanaša tudi na opravljanje izpitov (ti so po semaforju predvideni v fizičnem prostoru zavodov šele v oranžni fazi).

Študentsko bivanje se tudi vnaprej ureja kot doslej, pri čemer opravljanje študentskega dela ni prepoznana izjema.

Prav tako je usahnila pravica do uveljavljanja izjeme študentom tujcem, ki so se lahko varno vrnili na naslove stalnih prebivališč zunaj Slovenije.

 

V DIJAŠKI DOM SE DO 22. 1. 2021 NE MORETE VRNITI!

Za vse spremembe spremljajte objave na naši spletni strani.

 Uprava doma.

Zadnje objave