| Dogodki, Erasmus+ mobilnosti, Projekti

Vzgojno delo je poslanstvo in kliče po nenehnem izobraževanju in usposabljanju. Če želimo vzgajati mlade v odgovorne, samostojne in srečne odrasle, se moramo tudi sami prilagajati spremembam, saj le-te najhitreje usvajajo prav mladostniki.

 

V ta namen smo se v Dijaškem domu Nova Gorica odločili, da kandidiramo na razpisu za pridobitev akreditacije Erasmus in v decembru 2021 na razpisu tudi uspeli. S sodelovanjem v širšem evropskem prostoru želimo v naslednjih petih šolskih letih skozi mobilnosti slediti zastavljenima ciljema in nadgraditi svoje veščine.

 

Cilj 1 : Krepili bomo organizacijska znanja in tako pridobili nove pristope k delu s skupino ter “coaching” in “design thinking” kompetence.

Cilj 2 : Krepili bomo digitalne kompetence in vsebinsko-komunikacijske veščine (novi pristopi k mladim v stiski; nove vsebine, s katerimi lahko dijake pritegnemo, motiviramo, pozitivno spodbujamo, aktiviramo).

 

Sodelovanje na mobilnostih je predvideno za osebje, dijaki pa se bodo vključevali v aktivnosti, ki bodo v DDNG potekale na podlagi prenosa dobrih praks in novega pridobljenega znanja, ki jih bodo udeleženci pridobili tekom mobilnosti. Možnost vključevanja dijakov vidimo tudi v okviru virtualnih mobilnosti in s tem pridobivanje in krepitev digitalnih, jezikovnih in komunikacijskih kompetenc mladostnikov.

 

Potrdilo o akreditaciji (AKREDITACIJA_ERASMUS_2021)

 

Povezava na spletno stran nacionalne agencije: Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

 

RAZPISNO LETO 2022

V letu 2022 smo sodelovali na razpisu Mobilnost osebja in učencev v splošnem šolskem izobraževanju za akreditirane institucije – KA121-SCH  in s strani nacionalne agencije CMEPIUS za v projektu predvidene mobilnosti pridobili sredstva v višini 10.340 EUR. Mobilnosti bomo izvedli v šolskem letu 2022/2023.

 

Successful  Strategies for Teaching Students with Special Needs in Every Classroom

Europass Teacher Academy, Florence 24 – 29 April, 2023

 

V času prvomajskih počitnic sem se udeležila izobraževanja v okviru programa Erasmus+ v prelepih Firencah. Udeleženke so bile iz Belgije (tri), Švedske (dve), Slovaške (dve), Španije (dve), Nemčije (ena) in Hrvaške (ena). Večinoma so vse zaposlene na šolah in v zavodih za otroke s posebnimi potrebami. Izobraževanje je potekalo v obliki predavanj in delavnic. Spoznali smo uspešne načine, strategije in metode dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami – z motnjami kot so avtizem, ADHD/ADD, obsesivno kompulzivna motnja, disleksija in diskalkulija. Izobraževanje je bilo prepleteno s številnimi interaktivnimi delavnicami, ki jih bomo lahko implementirali v naše delo z dijaki.

ERASMUS+ je bila  zame čudovita življenjska izkušnja, ker sem imela priložnost spoznati učitelje iz drugih EU držav. Imeli smo priložnost primerjati različne načine dela in pristope, izmenjali smo si  veliko izkušenj pri našem delu. In kar je najpomembneje, ostali bomo v kontaktu, saj smo si ustvarili svojo WhatsApp skupino, ki nas še vedno povezuje.

Vse naše izobraževanje in druženje je potekalo v prečudovitih Firencah, kjer sem se obogatila tudi s kulturno-umetniškega vidika.

                                                                                                                                                                                                                               Ksenija Uršič

 

Več o samem programu izobraževanja pa si lahko preberete tu.

 

The 4Cs: Communication, Collaboration, Creativity  and Critical Thinking in Schools

Europass Teacher Academy, Florence 24 – 29 April, 2023

Kot vzgojiteljica Dijaškega doma Nova Gorica sem se letos prvič udeležila izobraževanja v okviru programa Erasmus+.  Petdnevno izobraževanje za udeležence, ki delamo z mladino v različnih EU institucijah, nas je izredno obogatilo, zbližalo in navdalo z novimi idejami, ki jih bomo uporabili pri svojem vzgojno-izobraževalnem delu. Delo vzgojitelja smatram kot nenehno, budno spremljanje mladostnika na njegovi poti v samostojno odraslost. Pri tem ga je treba obdržati v varnem območju s postavljanjem razumnih meja, opozarjanjem na vse pasti in prevare, ki prežijo v današnjem virtualnem,  digitalnem svetu. O vsem tem smo si podelili izkušnje s soudeleženci iz Portugalske, Španije, Švedske, Hrvaške, Nemčije, Italije in Grčije.

Že naziv izobraževanja »The 4C’s: Communication, Collaboration, Creativity and Critical Thinking« je napovedal teme, s katerimi smo se ukvarjali na petdnevnih delavnicah. Naša moderatorka, ga. Susan Gagliano (educator and trainer) je bila izvrstna motivatorka, ki je podelila z nami tudi svoje izkušnje tako na področju vzgoje in izobraževanja kot psihoterapije. Njene razlage in sugestije so bile psihološko podprte, dosegljive in realne. Že pred srečanjem nas je prosila, naj navedemo svoje potrebe po določenih znanjih.

Izobraževanje je potekalo v prečudovitih Firencah, od ponedeljka do petka, pet ur dnevno s premori, večinoma v dopoldanskem času. Prvi dan je bil predstavitveni dan, poustvarili smo pozitivno šolsko okolje ob praktičnih aktivnostih. Prelevili smo se v dijake. Ob ustreznih »ice breaker-jih« smo se spoznali in povezali. Naslednji dan smo se ukvarjali s Sodelovanjem in Komunikacijo, zopet na praktičnih primerih. Sreda je bila dan za izražanje naše Kreativnosti in Kritičnega razmišljanja, zopet s primeri v praksi.

V četrtek smo se pogovarjali o umetni inteligenci in kakšne izkušnje želimo ponuditi svojim dijakom ob tem. Kaj mislimo, da je za nas in njih ob tem pomembno v današnjem, tako hitro se spreminjajočem svetu? Zanimivo je bilo slišati mnenja drugih udeležencev. Tisti, ki neposredno poučujejo, ugotavljajo zmanjšanje verbalnih veščin. V Grčiji tega nimajo, ker je obvezen šolski predmet retorika, ko morajo učenci ubesediti svoje misli in se jasno izražati. Vsi smo se strinjali, da bi bil ta predmet koristen pri vseh nas. Petek je bil dan za refleksije, kaj od preizkušenega bomo uporabili, kje smo in kje bi radi bili v prihodnosti. Sledila je svečana podelitev priznanj – Certificate of Attendance.

V soboto smo delovni teden zaključili z  obiskom  vinorodne pokrajine Chianti (Chianti Wine Region) in ogledom dveh tipičnih vinskih kleti. Ves čas izobraževanja je bil obogaten z ogledi znamenitosti renesančnih Firenc in spoznavanjem medkulturnega okolja.

                                                                                                                                                                                                        Jadranka Doljak Bošković

»The meaning of life is to find your gift – the purpose of life is to give it away.« (Pablo Picasso)

 

SLEDENJE NA DELOVNEM MESTU – UČENIČKI DOM PODMURVICE RIJEKA

(Reka, Hrvaška, 31.5. – 2.6. 2023)

 

Konec maja in prve dni junija sem se v okviru Erasmus+ mobilnosti udeležila aktivnosti sledenje na delovnem mestu v dveh dijaški domovih v sosednji Reki.  Dva dneva sem opazovala delo v Učenički dom Podmurvice Rijeka, en dan pa v Učenički dom Kvarner.

Prvi dan sem v Podmurvicah sledila delu vzgojiteljice Dolores Vitas in opazovala delo z vzgojno skupino (pedagoška dokumentacija, sestanek z vzgojno skupino v multisenzoričnem vrtu, razgovori z dijaki in vzgojitelji). Drugi dan je bil v domu Projektni dan, tekom katerega dijaški dom Podmurvice odpre svoja vrata širši javnosti in tako še posebej obelodani naziv ekološkega dijaškega doma. Imela sem priložnost opazovati in sodelovati na več različnih aktivnostih v okviru projektnega dne: delavnica izdelave sončne kreme, dogodek ob slovesnem dvigu Zelene zastave (eko dom), delavnica kuhanja s pomočjo sončne energije in delavnica interaktivne igre „V iskanju Sonca“). Tekom projektnega dneva sem skozi razgovore z go. ravnateljico, vzgojitelji in dijaki pridobivala tudi informacije o organizacijskem procesu, zadolžitvah dijakov, promocijskih aktivnostih in finančnih vidikih celodnevnega dogodka.

Tretji dan sem gostovala v Učenički dom Kvarner. Z go. ravnateljico in vzgojitelji so potekali razgovori na teme pridobivanja finančnih sredstev za dodatne domske aktivnosti,  vključevanja dijakov v interesne dejavnosti in poteku-le teh, promocijske aktivnosti (spletna stran, Instagram, tiskovine …) in vključevanja dijakov v različne projekte (predstavitev aktivnosti Dijaške kooperative in primer Glasbene skupine). Dotaknili pa smo se tudi možnosti sodelovanja preko eTwinning projektov.

Z udeležbo na mobilnosti sem želela pridobiti in izmenjati informacije o delu z vzgojno skupino, o načrtovanju domskih aktivnosti in o načinih motiviranja in aktiviranja dijakov. Zanimalo me je tudi, kako pristopajo k prepoznavnosti dijaškega doma (objave – spletna stran, socialni mediji, tiskovine …) in kako financirajo dodatne domske aktivnosti.

Silvana Peljhan

 

SLEDENJE NA DELOVNEM MESTU – UČENIČKI DOM KVARNER RIJEKA

(Reka, Hrvaška, 31.5. – 2.6. 2023)

Med 31.5. in 2.6.2023 sem se v okviru mobilnosti Erasmus+ udeležila aktivnosti sledenje na delovnem mestu in sicer v Učeničkem domu Kvarner v Rijeki. Ker sem v dijaškem domu zaposlena na delovnem mestu svetovalne delavke, me je zanimalo, kako deluje svetovalna služba na Hrvaškem.

Tako sem bila dva dni na obisku v Učeničkem domu Kvarner, kjer sem skozi pogovor z ravnateljico doma in svetovalnim delavcem lahko primerjala svoje delo z njihovim. Svetovalni delavec g Stipo Vrdoljak je med drugim podelil z menoj svoje dolgoletne delovne izkušnje in orisal svoje delo skozi konkretne primere dela z dijaki. Predal mi je tudi nekaj izvlečkov iz njihove zakonodaje (standardi, normativi….), izsek iz letnega delovnega načrta. S kolegico vzgojiteljico go. Tomislavo Prebilić, ki je poskrbela za organizacijo mobilnosti v gostujoči organizaciji, sva pogledali tudi postopek vpisa dijakov v dijaški dom pri njih.

Tretji dan sem gostovala v Učeničkem domu Podmurvice, kjer sem se srečala z njihovo svetovalno delavko go. Olivio Vukić, s katero sva izmenjale nekaj organizacijskih informacij dela svetovalne službe pri njih (pedagog, psiholog; delitev del; sodelovanje z vzgojitelji in zunanjimi ustanovami….) in pri nas.

Z udeležbo na mobilnosti sem želela pridobiti vpogled v delo svetovalnega delavca na Hrvaškem, si izmenjati izkušnje in poglede. Skupaj smo ugotovili, da delamo podobno, razlike so bolj v sistemu. Nekatere boljše, druge bi bilo potrebno predrugačiti.

Katarina Filej

 

 

erasmus-razpisno-leto-2022_fb-objave

RAZPISNO LETO 2023

V letu 2023 smo sodelovali na razpisu Mobilnost osebja in učencev v splošnem šolskem izobraževanju za akreditirane institucije – KA121-SCH  in s strani nacionalne agencije CMEPIUS za v projektu predvidene mobilnosti pridobili sredstva v višini 3.870 EUR. Mobilnosti, predvideni sta dve sledenji na delovnem mestu, bomo izvedli v šolskem letu 2023/2024.

 

Povezava na spletno stran nacionalne agencije: Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

 

 

Zadnje objave
Dostopnost