| Dijaki

Spoštovani starši, dragi dijaki.

V skladu z navodili MIZŠ vam sporočamo naslednje: ob upoštevanju strogih zdravstvenih ukrepov se z 18.majem vrnejo v šolske klopi:

  • dijaki zaključnih letnikov (popravljanje, izboljševanje in zaključevanje ocen, priprava na zaključni izpit ter poklicno in splošno maturo)
  • dijaki nižjih letnikov, ki se izobražujejo na domu in pri tem nimajo dovolj ustrezne in kakovostne tehnične podpore ali potrebujejo dodatno učno pomoč pri utrjevanju snovi in zaključevanju šolskega leta
  • dijaki izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter srednjega strokovnega izobraževanja, ki zaradi situacije v državi niso mogli pridobiti ustreznega praktičnega znanja in veščin na svojem izobraževalnem področju skozi izobraževanje na daljavo

Za dijake, ki se bodo vrnili v šolo, odpiramo vrata tudi mi.

Za vse naše dijake pa velja, da se morajo v prihodnjem tednu vrniti v dom po stvari. To boste lahko storili v prihodnjem tednu od ponedeljka do srede med 16.00 in 20.00 uro, razpored prihoda so vam posredovali vaši vzgojitelji. Prosimo, da se ob prihodu držite vseh ukrepov, ki še veljajo (maska ali rutka, socialna razdalja…).

DIJAKI 1. 2. In 3. LETNIKOV
Vzgojitelju hkrati oddate:
IZPISNICO za tekoče šolsko leto
-označba IZSTOP pomeni, da se v prihodnjem šolskem letu vračate v DD; označba IZPIS pa, da se ne vračate
– datum na izpisnici je enak datumu vračila ključev
PRIJAVNICO za naslednje šolsko leto
– prijavnico oddate tudi dijaki, ki imate v prihodnjem šolskem letu predvideno prakso v prvem polletju in v DD prihajate v januarju
KLJUČ SOBE, KLJUČ OMARICE in ČIP ZA PREHRANO

V kolikor česa ne oddate, se zaračuna po veljavnem ceniku; enako velja za morebitne poškodbe inventarja.

Tisti dijaki, ki ste sobe že spraznili, pa pošljite ključe, prijavnico in izpisnico na naslov dijaškega doma po pošti (priporočeno), s pripisom imena matičnega vzgojitelja. Naprošamo, da se dokumentacija in ključi po pošti posredujejo do petka, 15.5.2020.

DIJAKI ZAKLJUČNIH LETNIKOV
– Dijaki, ki se v DD vračate z 18.5.2020 (oz. 17.5.) boste IZPISNICO oddali ob odhodu; kakor vsi ostali pa pridete izpraznit sobo, saj boste ob povratku v dom nameščeni v drugo sobo

– Za dijake, ki se v DD ne bodo vrnili, velja enako kot za dijake nižjih letnikov

Dokumenta prijavnica in izpisnica sta dosegljiva na spletni strani dijaškega doma (zavihek O DOMU, mapa DOKUMENTI). Lahko pa jih pridobite tudi na licu mesta.

 

Ne pozabite še:

  • odpeljati domov vaših koles, skuterjev
  • vrniti knjig iz naše (domske) knjižnice
Zadnje objave
Dostopnost