| Dijaki

Obveščamo vas, da bo sprejem dijakinj in dijakov novincev v nedeljo, 2. septembra, 2018, ob 17.00 v veliki dvorani (pri recepciji desno). Razpored dijakov po vzgojnih skupinah bo visel na oglasni deski v glavni avli.

Dijake višjih letnikov pričakujemo ta dan od 19.00 ure dalje.

Morebitne drugačne termine prihodov nam sporočite na tel.št. 05/335-48-01 ali 05/335-48-22.

D O B R O D O Š L I

Zadnje objave