| Obvestila

V preteklem tednu smo se z dijaki novinci povzpeli na bližnjo Kostanjevico, kjer smo si ogledali frančiškansko cerkev, grobnico Burbonov in samostansko knjižnico.

Grobnica na Kostanjevici hrani posmrtne ostanke zadnjih članov francoske kraljeve rodbine Burbonov. Tu je pokopan kralj Karel X, njegov najstarejši sin vojvoda Angulemski (Ludvik XIX), vojvodinja Angulemska (Marija Terezija Šarlota), njun nečak Henrik V., nadvojvodinja Avstrijsko Esenska (Marija Terezija Beatrika Kajetana), sestra Henrika V. (Luiza Marija Terezija) in v niši pred grobnico tudi Karlov dvorni minister Pierre Louis Jean Casimir.

Po ogledu grobnice smo se odpravili tudi v samostansko knjižnico, ki se imenuje po p. Stanislavu Škrabcu, največjem slovenskem jezikoslovcu slovenistu 19. stoletja, ki je na Kostanjevici živel več kot 40 let. Knjižnica hrani nad 16.500 knjig, od teh jih je največ s cerkvenega področja (filozofija, teologija, Sveto pismo, življenje svetnikov…). Med najdragocenejšimi pa so inkunabule, knjige, ki so bile natisnjene pred letom 1500.

Po ogledu smo se še malo zaustavili v senci pred samostanom za kratek klepet.

Zadnje objave