| Obvestila

Podaljšanje roka za oddajo vloge promotorja o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno
-zasebnega partnerstva DIJAŠKI DOM NOVA GORICA – ENERGETSKA SANACIJA

Zadnje objave
Dostopnost