| Dijaki, Obvestila, Študentje

NUJNO OBVESTILO

Ob spremljavi epidemioloških gibanj virusa  je na predlog članov delovne koordinacijske skupine ravnatelj Dijaškega doma Nova Gorica sprejel naslednji ukrep / sklep:

»Zaradi obvladovanja tveganj in prizadevanj za doseganje / izpolnjevanje standardov varnosti dijaške in študentske populacije se do 5. aprila 2020 ponudba hostel storitev zadrži oziroma ne izvaja«.

 EMERGENCY NOTIFICATION

Following the epidemic unpredictable spread of the SARS-CoV-2 virus, the Director of Nova Gorica Youth Hostel, on the proposal of the working coordination group,  has adopted the following precaution measure:

 »In order to avoid and control the risks associated with the spread of the SARS-CoV-2 virus and to meet the students’ health safety standards the hostel services will be suspended and not implemented until April 5, 2020«.

  AVVISO DI EMERGENZA

Seguendo le tendenze epidemiologiche del virus SARS-CoV-2, su proposta dei membri del gruppo di coordinamento di lavoro, il preside del Dijaški dom Nova Gorica ha adottato la seguente misure:

»A causa della gestione e dei rischi del contaggio per raggiungere / soddisfare gli standard di sicurezza degli studenti di tutti i liveli, l’offerta del servizio ostello sarà sospesa e non attuata fino al 5 aprile 2020«.

Zadnje objave